Rychlé odkazy
RCNA VŠB-TUO
O programu CNA
Neveřejná část webu
Hledání

Kontext
Speciální stránky

Přihlašování ke studiu

Přihlašování pro letní semestr akad. roku 2011/2012 již bylo ukončeno.

Máte-li zájem o prihlášení do kurzu, neprodleně kontaktujte paní Yvetu Geletičovou, kontakt: http://profily.vsb.cz/GEL20/ .


Poplatky za studium

Poplatky za studium jsou celostátně upraveny takto:

Interní student Externí student Komerční student
CCNA 2.520,- Kč 6.000,- Kč 18.000,- Kč
CCNP 5.040,- Kč 8.640,- Kč 26.400,- Kč
CCNA Security 2.520,- Kč 6.000,- Kč 18.000,- Kč


ceny jsou uvedeny včetně DPH  

Cena v tabulce se vztahuje na jeden semestr příslušného kurzu.

Jelikož kurzy nejsou zařazeny do standardní výuky školy, je studium i pro interní studenty zpoplatňováno, avšak ve zvýhodněné výši.

Na zaměstnance VŠB-TUO, kteří současně nejsou studenty VŠB-TUO, se vztahují stejné ceny studia jako na externí studenty.

Ceny pro externí studenty platí i pro studenty, kteří první a druhý semestr úspěšně absolvovali jako interní studenti na naší akademii ještě v době svého bakalářského nebo magisterského studia a ve studiu zbývajících dvou semestrů příslušné úrovně (CCNA/CCNP) chtějí bezprostředně poté pokračovat.

Za externí studenty se považují také studenti VŠB na distančním studiu a studenti jiných univerzit (distanční i prezenční).

Hrazení poplatku

Způsob hrazení poplatku bude interním a externím studentům sdělen na úvodní schůzce. Komerční studenti budou o detailech způsobu platby informováni e-mailem po termínu ukončení příjmu přihlášek. U všech interních studentů musí být poplatek za studium uhrazen nejpozději k datu konání prvního cvičení. Externí a komerční studenti musí poplatek za kurz splatit v souladu s fakturačními podmínkami.


Citováno z „http://rcnawiki.vsb.cz/index.php/Poplatky_za_studium%2C_jak_se_p%C5%99ihl%C3%A1sit

Stránka byla zobrazena 20 611krát. Stránka byla naposledy editována v 04:55, 6. 2. 2012.